Corona vraagt om aandacht voor een gezonde leefstijl!

Corona vraagt om aandacht voor een gezonde leefstijl!

Update    25 januari 2021

Vriendelijk toch urgente oproep t.b.v. Procedurevergadering VC VWS.

We hebben vandaag met spoed een brief gestuurd aan de Vaste Commissieleden (VC) van het ministerie van VWS. De VC van het ministerie van VWS heeft namelijk aanstaande woensdag 27 januari een extra Procedurevergadering waarin alle geplande acties worden besproken die Controversieel verklaard kunnen worden. De Controversieel verklaarde acties komen ‘on hold’ totdat er nieuw kabinet is geformeerd. Dat zou tot het einde van het jaar kunnen duren. In deze brief wordt gevraagd het leefstijldossier NIET als controversieel te verklaren.

Hier kunt u de brief downloaden. Wij vragen u deze brief z.s.m. onder uw netwerk te verspreiden. Dat kan ook door onze LinkedIn-post te delen.

 

 

Wilt u onze brief steunen? Heel graag! Klik dan op onderstaande knoppen.

Wilt u onze brief steunen? Heel graag! Klik dan op onderstaande knoppen.

Aanmoedigingsbrief    11 november 2020

Urgent verzoek tot leefstijlcampagne tijdens COVID-19 pandemie

Ruim 70 artsen, wetenschappers en bestuurders van gezondheidsorganisaties hebben op 11 november een aanmoedigingsbrief gestuurd naar minister Hugo de Jonge, minister Tamara van Ark en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze brief staan argumenten waarom het belangrijk is om (juist nu) in deze coronatijd een gezonde leefstijl aan te houden en dit breed te communiceren.

Deze gezondheidszorgprofessionals verzoeken in de brief om via een publiekscampagne mensen te informeren over de noodzaak van een gezonde leefstijl. Afgelopen maanden is immers duidelijk geworden dat veel mensen die vanwege een coronavirus-infectie opgenomen moesten worden in de ziekenhuizen overgewicht hebben. Obesitas gaat gepaard met verstoringen van het immuunsysteem, die mensen kwetsbaarder maakt voor een ernstiger beloop van een coronavirusinfectie. Door gezonder te eten, meer te bewegen, goed te slapen en voldoende te ontspannen kunnen veel mensen met obesitas al binnen enkele weken hun immuunsysteem versterken. Ook personen met een gezond gewicht hebben baat bij het versterken van het immuunsysteem door een gezonde leefstijl. Dit lijkt hiermee een goed wapen in de strijd tegen het coronavirus. Naast uiteraard het voorkómen van besmettingen middels de huidige coronamaatregelen.

We vinden dat eenieder moet weten hoe ontzettend belangrijk een gezonde leefstijl is in o.a. de strijd tegen Corona en dat een kleine verandering naar een gezonde leefstijl al kan zorgen voor een groot verschil!

Urgent verzoek tot leefstijlcampagne tijdens COVID-19 pandemie

Ruim 70 artsen, wetenschappers en bestuurders van gezondheidsorganisaties hebben op 11 november een aanmoedigingsbrief gestuurd naar minister Hugo de Jonge, minister Tamara van Ark en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze brief staan argumenten waarom het belangrijk is om (juist nu) in deze coronatijd een gezonde leefstijl aan te houden en dit breed te communiceren.

Deze gezondheidszorgprofessionals verzoeken in de brief om via een publiekscampagne mensen te informeren over de noodzaak van een gezonde leefstijl. Afgelopen maanden is immers duidelijk geworden dat veel mensen die vanwege een coronavirus-infectie opgenomen moesten worden in de ziekenhuizen overgewicht hebben. Obesitas gaat gepaard met verstoringen van het immuunsysteem, die mensen kwetsbaarder maakt voor een ernstiger beloop van een coronavirusinfectie. Door gezonder te eten, meer te bewegen, goed te slapen en voldoende te ontspannen kunnen veel mensen met obesitas al binnen enkele weken hun immuunsysteem versterken. Ook personen met een gezond gewicht hebben baat bij het versterken van het immuunsysteem door een gezonde leefstijl. Dit lijkt hiermee een goed wapen in de strijd tegen het coronavirus. Naast uiteraard het voorkómen van besmettingen middels de huidige coronamaatregelen.

We vinden dat eenieder moet weten hoe ontzettend belangrijk een gezonde leefstijl is in o.a. de strijd tegen Corona en dat een kleine verandering naar een gezonde leefstijl al kan zorgen voor een groot verschil!

Lees de brief
Lees wetenschappelijk artikel
Lees wetenschappelijk rapport Covid-19

Wilt u onze brief van 11 november 2020 steunen? Heel graag! Klik dan op onderstaande knoppen!

Wilt u onze brief van 11 november 2020 steunen? Heel graag! Klik dan op onderstaande knoppen!

Aantal: 2725

Aantal: 1649

Aantal: 297

Partnerschap Overgewicht Nederland is de koepelorganisatie van de beroepsverenigingen van de medici en paramedici, Zorgverzekeraars Nederland, GGD-GHOR en patiëntenverenigingen die allen betrokken zijn bij beleid en zorg voor overgewicht en obesitas in Nederland.
De betrokken organisaties zijn: Nederlandse  Internisten Vereniging, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten,  Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery (DSMBS), GGD GHOR Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, KNMG, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Stichting Over Gewicht, Netherlands Association for the Study of Obesity, Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland, Zorgverzekeraars Nederland. 

Vereniging Arts en Leefstijl vertaalt de nieuwste wetenschappelijke inzichten van leefstijlgeneeskunde bij preventie en curatie van chronische aandoeningen naar de praktijk van de (huis)arts, medisch specialist en zorgprofessionals met wie wordt samengewerkt. Daarnaast zetten wij onze expertise, kennis en ons netwerk in om leefstijl hoog op de agenda te krijgen bij overheid, opleidingen en zorgverzekeraars met als doel de integratie van leefstijl in de gezondheidszorg te versnellen.
Deze omslag in de gezondheidszorg bereiken wij met onze leden en met partners van andere verenigingen, beroepsgroepen, verzekeraars, de overheid en commerciële partijen

Lifestyle4Health, ofwel het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde, is in 2018 opgericht, op initiatief van TNO en LUMC. Vanaf het begin is het streven om eigen regie op gezondheid en leefstijlinterventies tot een van de centrale bouwstenen van de gezondheidszorg van morgen te maken. Lifestyle4Health is een open, nationaal platform. Inmiddels zijn diverse partijen partner van het platform.
De partners van het Lifestyle4Health platform werken samen om leefstijlgeneeskunde integraal onderdeel te maken van geneeskundig onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk. Via het platform brengen partners samenhang in initiatieven, ontwikkelen zij een eenduidige visie en verenigen zij krachten om leefstijl te integreren in (nieuwe) behandelrichtlijnen in de curatieve zorg, in opleidingen en in duurzame financieringsconstructen.